பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

ஹேவிளம்பி தை ‘௧௨’

A Virgin Post by Vels

நொறுக்ஸ்! இது இன்றைய நறுக்ஸ்!

ஹேவிளம்பி ஆண்டு – தை திங்கள் ‘௧௨’ ம் நாள் (12) வியாழக்கிழமை / 25.01.2018

போராட்டங்களைத் தவிருங்கள்! யாருக்கெதிராய் போராடுகிறீர்கள்! நீதிமான்களிடம் போராடுகிறீர்களா? இந்தப்பக்கம் நல்லது பேசிவிட்டு அந்தப்பக்கம் தீயவை செய்யும் துரோகிகளிடம் எப்படி நீதியை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? முடிந்தால் நாமே நம்மைக் காப்போம் அரசியலில் ஈடுபட்டு! அல்லது நல்லவரொருவரைத் தேர்ந்தெடுத்து தோள் கொடுப்போம்! யார் நல்லவர் என்பதை அறிவதே சிரமமான காரியம்!

 

நிச்சயம், நாம் தமிழர், நாம் திராவிடர், நாம் இந்த ஜாதியினர், நாம் இந்த மதத்தினர் என்று குலைக்கும், மனித மிருகங்களை, தேசத்தில், 

சிலைகளாய்ச் செய்தொதுக்குவோம்! 

 

தமிழ் எண்கள்

0 – 0 (பாழ்), ௧ – 1, ௨- 2, ௩-3, ௪-4, ௫-5, ௬-6, ௭-7, ௮-8, ௯-9, ௰-10

 

ஹேவிளம்பி தை ‘௧௨’

About The Author

Related posts