பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

ஹேவிளம்பி தை ‘௭’

Prayer

நொறுக்ஸ்! இது இன்றைய நறுக்ஸ்!

ஹேவிளம்பி ஆண்டு – தை திங்கள் ‘௭’ ம் நாள் (7) சனிக்கிழமை / 20.01.2018

குற்றவாளி, ஒரு தொழில்முறை வக்கீலாக இருந்ததினால், குற்றமுணரா அவசரக் குடுக்கைகளின், குற்றப்பத்திரிகையின் குறைகளைக் கண்டும் காணாமலும் இருந்து சட்டத்தின் கைக்கொண்டே, குற்றம் சுமத்தியவர்களின் கண்ணைக் குருடாக்கலும், கையாலாகாத முட்டாள்களின் கையில் இருக்கும் அதிகாரம், அம்முட்டாள்களுக்கே அப்பட்டமாக பயன்படுவதும், இலவச பிச்சைகளை பொறுக்கிக்கொண்டு கற்பிழந்த-கண்ணியமிழந்த சோம்பேறிகள், பின் பொய்ப் போராட்டங்கள் செய்வதும், இந்நாட்டின் சாபக்கேடு!

 

அன்பும், அறமும் ஏட்டில் மட்டும் உள்ள வீடு, மயானம்! நேர்மையும், நீதியும் கனவில் மட்டும் உள்ள தேசம், பாலைவனம்!

பாரதம் மயானங்கள், மிகுந்த பாலைவனமாகி வருகிறது

 

தமிழ் எண்கள்

0 – 0 (பாழ்), ௧ – 1, ௨- 2, ௩-3, ௪-4, ௫-5, ௬-6, ௭-7, ௮-8, ௯-9, ௰-10

 

ஹேவிளம்பி தை ‘௭’

About The Author

Related posts