பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests
Archives for January 1, 2018
  • ஹேவிளம்பி மார்கழி ‘௧௭’

    நொறுக்ஸ்! இது இன்றைய நறுக்ஸ்! ஹேவிளம்பி ஆண்டு – மார்கழி திங்கள் ‘௧௭’ ம் நாள் (17) திங்கட்கிழமை / 01.01.20 ...

    நொறுக்ஸ்! இது இன்றைய நறுக்ஸ்! ஹேவிளம்பி ஆண்டு – மார்கழி திங்கள் ‘௧௭’ ம் நாள் (17) திங்கட்கிழமை / 01.01.2018 வாழ்வில் நம் பணி எது?, நம் கடன் எது? உலகில் அதன் இடம் எது? பொருள் எது? என்றறிந்து அதில் முனை ...

    Read more