பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

State Level Inter-School Competition 2017-18

STATE LEVEL COMPETITION
STATE LEVEL COMPETITION

Story Highlights

 • SCAD World School and Decathlon presents 2nd State Level Inter-School Tournament

State Level Inter-School Competition 2017-18

SCAD World School proudly organizes 2nd Year State Level Inter-School Competition for Tennis and Swimming in association with Decathlon, Coimbatore

 

The tournament will be played in the SCAD World School Campus, address of which is as follows:

 • SCAD World School – Sports Complex, SCAD Knowledge City, Pollachi Highway, Palladam, Tirupur – 641664
 • Dates: 19.01.2018 & 20.01.2018 (Friday & Saturday), Time: 09.00 AM to 05.00 PM

Tennis

Age Category & Eligibility

 • Under 10 Boys & Girls Common: Born on or after 01.01.2008
 • Under 12 Boys, Girls: Born on or after 01.01.2006
 • Under 14 Boys, Girls: Born on or after 01.01.2004
 • Under 16 Boys, Girls: Born on or after 01.01.2002

 

Swimming

Free Style

 • Group I [Grade – 9,10] : 25, 50 Mts
 • Group II [Grade – 7,8] : 25, 50 Mts
 • Group III [Grade – 5,6] : 25, 50 Mts
 • Group IV [Grade – 3,4] : 25 Mts

 

Back Stroke

 • Group I [Grade – 9,10] : 50 Mts
 • Group II [Grade – 7,8] : 25 Mts
 • Group III [Grade – 5,6] : 25 Mts
 • Group IV [Grade – 3,4] : 25 Mts

 

Breast Stroke

 • Group I [Grade – 9,10] : 50 Mts
 • Group II [Grade – 7,8] : 25 Mts
 • Group III [Grade – 5,6] : 25 Mts
 • Group IV [Grade – 3,4] : 25 Mts

 

Butterfly

 • Group I [Grade – 9,10] : 50 Mts
 • Group II [Grade – 7,8] : 25 Mts
 • Group III [Grade – 5,6] : 25 Mts
 • Group IV [Grade – 3,4] : 25 Mts

 

4 x 25 Mts Medley relay

 • Group I [Grade – 9,10] : 4 x 25 Mts
 • Group II [Grade – 7,8] : 4 x 25 Mts
 • Group III [Grade – 5,6] : 4 x 25 Mts
 • Group IV [Grade – 3,4] : 4 x 25 Mts

 

Relay

 • Group I [Grade – 9,10] : 4 x 25 Mts Free Style
 • Group II [Grade – 7,8] : 4 x 25 Mts Free Style
 • Group III [Grade – 5,6] : 4 x 25 Mts Free Style
 • Group IV [Grade – 3,4] : 4 x 25 Mts Free Style

 

Online Registration

The registration can be done through mail to the following E-Mail ID: pescadworldschool@gmail.com

 

Registration by Post

The registration may be done by sending willingness to “The Physical Director, SCAD World School, Pollachi Highway, Palladam, Tirupur – 641664

 

Interested School PETs, Participants may contact the following personnel for more assistance:

 • Convener: Mr. V. Pandiarajan in his mobile 9698094170, 9944056856
 • Team Entries: Mrs. Shanthini in her mobile 8973790897
 • For Transport, Boarding and Lodging: Mr M Umashanker in his mobile 7373927031
STATE LEVEL COMPETITION
STATE LEVEL COMPETITION

About The Author

Related posts