பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

Muthu starred for Noyyal Ninjas

Coimbatore Knock Out

Story Highlights

 • Praveen, Jaffer Sadiq scored unbeaten half centuries
 • Muthu scalped 5 wickets
 • Aravind, Arjun scalped 4 wickets

Coimbatore District League Entry Knock – Out Tournament

 

C.R.I Trophy

 

FLASH: Muthu starred for Noyyal Ninjas with a 5 wicket haul in the Coimbatore District League Entry Knock Out Tournament for C.R.I Trophy 2017-18

 

REPORT

In the Tamil Nadu Cricket Association (TNCA) – Coimbatore District Cricket Association (CDCA) Knock Out Tournament Quarter-Final matches for C.R.I Trophy played in the C.I.T and PSG Ims ‘A’ grounds on 09.05.2017,

 • Fanatic Force Cricket Club beat Young Friends Millennium Cricket Club by 10 wickets
 • Noyyal Ninjas Cricket Club beat MRF Cricket Club by 84 runs
 • Marvel Cricket Club beat A. CC by 9 wickets
 • Young Bloods Cricket Club beat Cosmo Village RBS SA by 27 runs

 

BEST PERFORMANCE

 • J. Praveen, Noyyal Ninjas Cricket Club scored an unbeaten half century
 • S. Muthu, Noyyal Ninjas Cricket Club scalped 5 wickets
 • J. Aravind, Marvel Cricket Club scalped 4 wickets
 • M.K Jaffer Sadiq, Marvel Cricket Club scored an unbeaten half century
 • M. Arjun, Cosmo Village RBS SA took 4 wickets

 

BRIEF SCORE

TNCA – CDCA C.R.I Trophy: Muthu starred for Noyyal Ninjas

QUARTER-FINAL 1

 • Young Friends Millennium CC – 64 in 22.2 overs
 • Fanatic Force CC – 68/0 in 9.3 overs

 

QUARTER-FINAL 2

 • Noyyal Ninjas CC – 177/7 in 25 overs
 • MRF CC – 93 in 20.2 overs

 

QUARTER-FINAL 3

 • A. CC – 71 in 21 overs
 • Marvel CC – 72/1 in 9.5 overs

 

QUARTER-FINAL 4

 • Young Bloods CC – 128 in 24.1 overs
 • Cosmo Village RBS SA – 101 in 23.6 overs

 

SUMMARY

Quarter Finals at C.I.T: Young Friends  Millennium C.C 64 in 22.2 overs (P. Kumaresan 3/17) “Lost to” Fanatic Force C.C 68 for no loss in 9.3 overs (V. Ashok Kumar 38*)

Quarter Finals at C.I.T: Noyyal Ninjas C.C 177/7 in 25 overs (J. Praveen 65*, M. Sasikumar 34, B. Sankar 34) “Beat” M.R.F C.C 93 in 20.2 overs (M. Mahesh Deepak 37, S. Muthu 5/31)

Quarter Finals at PSG Ims ‘A’: A C.C 71 in 21 overs (J. Aravind 4/19) “Lost To” Marvel C.C 72/1 in 9.5 overs (M.K Jaffer Sadiq 61*)

Quarter Finals at PSG Ims ‘A’: Young Bloods C.C 128 in 24.1 Overs (M. Sasikumar 48, M. Arjun 4/17) “Beat” Cosmo Village RBS  S.A 101 in  23.6 Overs (M. Pradeep 3/18, V. Elango 3/16)

About The Author

Related posts