பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

Sujeesh stunned Fiona CC

Coimbatore Knock Out

Story Highlights

 • Sujeesh scalped 6 wickets
 • Prajesh, Vengadesh, Nagaraj scored half centuries
 • Rajarajan scored 40 and took 4 wickets
 • Rajasekar took 4 wickets and hit 61
 • Manoj scored an unbeaten half century and took 4 wickets
 • Aravind scored 36* and took 3 wickets
 • Sanjeevi Kumar scalped 4 wickets

Coimbatore District League Entry Knock – Out Tournament

 

C.R.I Trophy

 

FLASH: Sujeesh stunned Fiona CC while Rajarajan and Rajasekar starred for Young Friends Millennium and Cosmo Village RBS respectively in the Coimbatore District League Entry Knock Out Tournament for C.R.I Trophy 2017-18

 

REPORT

In the Tamil Nadu Cricket Association (TNCA) – Coimbatore District Cricket Association (CDCA) Knock Out Tournament matches for C.R.I Trophy played in the C.I.T, PSG Ims ‘C’, PSG Ims ‘B’ and PSG Ims ‘A’ grounds on 08.05.2017,

 • Noyyal Ninjas Cricket Club beat Coimbatore Legends Cricket Club by 4 wickets
 • MRF Cricket Club beat Fiona Cricket Club by 8 wickets
 • Fanatic Force Cricket Club beat Pollachi Cricket Club by 4 wickets
 • Young Friends Millennium Cricket Club beat Manchester Cricket Club by 46 runs
 • Young Bloods Cricket Club beat Champions Cricket Club by 17 runs
 • Cosmo Village RBS SA beat Rahamath Cricket Club by 7 wickets
 • Marvel Cricket Club beat Leap Cricket Club by 3 wickets
 • A. CC beat I.T.I Friends Cricket Club by 7 runs

 

BEST PERFORMANCE

 • V. Sujeesh, MRF Cricket Club scalped 6 wickets
 • P. Prajesh, Pollachi Cricket Club scored half century
 • R. Vengadesh, Fanatic Force Cricket Club scored half century
 • M. Rajarajan, Young Friends Millennium Cricket Club scored 40 and took 4 wickets
 • R. Rajasekar, Cosmo Village RBS SA took 4 wickets and hit 61
 • S. Nagaraj, Cosmo Village RBS SA scored half century
 • R. Manoj, Leap Cricket Club scored an unbeaten half century and took 4 wickets
 • J. Aravind, Marvel Cricket Club scored 36* and took 3 wickets
 • R. Sanjeevi Kumar, I.T.I Friends Cricket Club scalped 4 wickets

 

BRIEF SCORE

TNCA – CDCA C.R.I Trophy: Sujeesh stunned Fiona CC

MATCH 1

 • Coimbatore Legends CC – 119/6 in 25 overs
 • Noyyal Ninjas CC – 120/6 in 18.2 overs

 

MATCH 2

 • Fiona CC – 61 in 16.3 overs
 • MRF CC – 64/2 in 11.4 overs

 

MATCH 3

 • Pollachi CC – 130/9 in 25 overs
 • Fanatic Force CC – 133/6 in 23.2 overs

 

MATCH 4

 • Young Friends Millennium CC – 168/6 in 25 overs
 • Manchester CC – 122 in 22.5 overs

 

MATCH 5

 • Young Bloods CC – 172/8 in 25 overs
 • Champions CC – 155 in 24.4 overs

 

MATCH 6

 • Rahamath CC – 141 in 23 overs
 • Cosmo Village RBS SA – 143/3 in 20 overs

 

MATCH 7

 • Leap CC – 107/9 in 25 overs
 • Marvel CC – 108/7 in 23.5 overs

 

MATCH 8

 • A. CC – 110 in 23.3 overs
 • I.T.I Friends CC – 103 in 23.1 overs

 

SUMMARY

Scores at C.I.T: Coimbatore Legends C.C 119/6 in 25 overs (K. Ramalingam 3/23) “Lost to” Noyyal Ninjas C.C 120/6 in 18.2 overs (R. Murugan 32, R. Venkatesh 3/32)

Scores at C.I.T: Fiona C.C 61 in 16.3 overs (V. Sujeesh 6/8) “Lost To” MRF C.C 64/2 in 11.4 overs (P. Ranjith Kumar 35*)

Scores at PSG Ims ‘C’: Pollachi C.C 130/9 in 25 overs (P. Prajesh 56) “Lost to” Fanatic Force C.C 133/6 in 23.2 overs (R. Vengadesh 50)

Scores at PSG Ims ‘C’: Young Friends Millennium C.C 168/6 in 25 overs (N. Mohan kumar 44*, M. Rajarajan 40) “Beat” Manchester C.C 122 in 22.5 overs (M. Rajarajan 4/17 , M. Muthumani 3/21, S. Elangovan 3/24)

Scores at PSG Ims ‘B’: Young Bloods C.C 172/8 in 25 overs (V. Ashwin 39) “Beat” Champions C.C 155 in 24.4 overs (D. Nandha Kumar 46, M. Karthikeyan 35)

Scores at PSG Ims ‘B’: Rahamath C.C 141 in 23 Overs (K. Nagaraj 49, G. Raja Manikam 31, R. Rajasekar 4/25, R. Sugumar 3/24) “Lost To” Cosmo Village RBS S.A 143/3 in 20 Overs (R. Rajasekar 61, S. Nagaraj 50)

Scores at PSG Ims ‘A’: Leap C.C 107/9 in 25 overs (R. Manoj 50*, J. Aravind  3/12) “Lost to” Marvel C.C 108/7 in 23.5 overs (J. Aravind 36*, R. Manoj 4/15)

Scores at PSG Ims ‘A’: A C.C 110 in 23.3 Overs (P. Subramanian 34, M. Ajith 3/19, R. Sanjeevi Kumar 4/22) “Beat” I.T.I Friends C.C 103 in 23.1 Overs (S. Nagendran 3/22)

About The Author

Related posts