பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests
Archives for November 7, 2018
  • ஊழல் நீதி

    ஊழல் நீதி குருட்டு நீதி மலட்டு நீதி முட்டாள் நீதி என்று கொட்டத்தான்  நினைத்தோம்!   இவையனைத்தும் ஒருங ...

    ஊழல் நீதி குருட்டு நீதி மலட்டு நீதி முட்டாள் நீதி என்று கொட்டத்தான்  நினைத்தோம்!   இவையனைத்தும் ஒருங்கே இணைந்து நடிப்பதால் இது ஊழலே! ஆம்! நீதியின் ஊழலே  நிலத்தின் மிகப்பெரும் ஊழல்!   சாலைகள் ...

    Read more